Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 67 (0.242 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:A
[1] 2     Next    Last
[texts]AB Båtskärsnäs bolagsstämma 1901 - Grytnäsarkivet
Bolagsstämmoprotokoll i AB Båtskärsnäs 1901
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; bolagsstämma
Downloads: 70
[texts]AB Åkersberga-Trälhavet tar över Tuna - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna
Downloads: 20
[image]Abel Bergman - Bildarkivet
Son till Gustaf Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; abel bergman
Downloads: 60
[texts]Abel Bergmans bouppteckning
Abel Bergmans bouppteckning 18 december 1933
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f abel bergman; abel bergman
Downloads: 13
[texts]Abraham Fought anhåller om att få göra sågaffärer - Grytnäsarkivet
Abraham Fougt (tidig ägare till Björkfors) påpekar för landshövdingen de finbladiga sågverkens fördelar, med att det går åt mindre skog och att bräderna blir jämnare och slätare. Det blir också lättare att bygga samt att riket får stor vinning när dessa säljes till "utlänningar". Han anhåller samtidigt att de som har hemman och mera skog än de "tarfwar", skall tillåtas såga den hos sågverksägare eller sälja densamma...
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; abraham fougt; fougt; björkfors; landshövding; finbladigt sågverk
Downloads: 79
[image]Addeboda - Bildarkivet
Bild från Addeboda gård
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; addeboda
Downloads: 44
[image]Addeboda gård - Bildarkivet
Bild från Addeboda gård
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; addeboda
Downloads: 38
[image]Addeboda gård - Bildarkivet
Bild från Addeboda gård
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; addeboda
Downloads: 41
[image]Addeboda gård - Bildarkivet
Bild från Addeboda gård
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; addeboda
Downloads: 40
[texts]Addeboda gårdshandlingar - Addebodaarkivet
Fastighetshandlingar, köpehandlingar m.m. för Addeboda gård i Roslagen från 1700- och 1800-talen. Vissa kartor från förteckningen saknas.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f addeboda; addeboda; länna
Downloads: 54
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne skriver till sin far och berättar om försäljningen av plank och hur växlar av olika valörer erhållits.
Keywords: kalix id 713; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 4
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne beskriver hur hans ekonomiska uppgörelser med Enskilda banken ter sig och att Paul omöjligt kan återbetala sitt lån på 12 000 kr denna månad. Manne pekar på att hans tillgångar på kreditivet inte är mer än 30.000 kr, efter alla hans utgifter.
Keywords: kalix id 702-705; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 66
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne berättar om ett brev som kommit från Paris daterat 16/1. Brevet skall tydligen innehålla positiva nyheter om bl.a. B&N ( Bernard & Nilsen). Från andra som Terwangne i Antwerpen kom beskedet att där blev inget att önska, dom erbjöd för dåligt pris per standard. Däremot lyckades affären med Canegem i Gent (Belgien), bättre . En växel på 22.000kr erhälls för 300 standards, något som var välbehövligt...
Keywords: kalix id 706-708; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 65
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Här kommer så besked om leverans av 300 standards till Belgien, något som man hoppas kan lugna morbror Deutsch. I brevet oroar man sig för gamlingen. "Gubbstackaren har blivit gripen av en sådan förtvivlan över ställningen att vi nästan börjar hysa fruktan att han förlorar sitt föstånd". Manne skriver också att han betalt 10.000 kr till farbror Emil, samt gett kapital till farmor Henrika...
Keywords: kalix id 698-701; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 78
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Åkerstöm besöker tant Hummel innan han lämnar Stockhom. Enligt påstående från Seagraves skall ett dokument med förnedrande omdömen om John Bergman ha kommit till utrikesdepartementet, där han beskrivs som fullkomligt inkompetent att sköta engelska konsulatet i Luleå, Haparanda och Kalix. Boman påpekade att skriften synbarligen inlämnats av avund och att brevskrivaren är någon person från Bergman Hummel & Co:s eget kontor i Stockholm...
Keywords: kalix idd 695-696; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 62
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne skriver och berättar hur glad han är över den välbehövliga förstärkningen på 22.000 kr som affären med Canegem i Gent inneburit. Han återkommer också om hur bedrövligt morbrors tillstånd är. Han har berättat för farbror Emil att han skrivit till farbror Hummel och även fått svar. Av detta har morbror "sjuklig till sinnet, sinnet som han nu är, dragit slutsatsen att snickeriet i Luleå har åstadkommit denna svåra situation"...
Keywords: kalix id 709-712; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 70
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne berättar om att han har anmodat farbror Emil att besöka Boman för att få få de av David Hummel önskade upplysningarna om vem som skickat nedlåtande uppgifter till Utrikesdepartementet för att därigenom smutskasta John Bergmans ansökan om att erhålla titeln Engelsk Vicekonsul i Luleå. Bomans svar blev tyvärr att dokumentet som inkommit var anonymt och kunde därför inte utelämnas...
Keywords: kalix id 714-716; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 46
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Brevet handlar om omsättningen av Berner & Nilsens vexlar. Ekengren utrycke oro för att det skall vara möjligt att placera dessa papper. På eftermiddagen lyckades han sälja växlar för 90.000kr för tre månader och 60.000kr för endast två månader och detta till orimligt låg kurs. Åkerström låter senare meddela att Handelsbanken är ovillig att använda växlar dragna på Berner 6 Nilsens.
Keywords: kalix id 691-694; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergma hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 90
[texts]Affärshändelser - Filipsborgsarkivet
Manne redogör lämnar kompletterande uppgifter om leveranser till en rad kunder
Keywords: kalix id 816; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Affärshändelser - Filipsborgsarkivet
Manne redogör för dom löpande affärshändelserna till Bäck.
Keywords: kalix id 810-811; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 27
[texts]Affärsrapport - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och redovisar situationen för pågående affärer.
Keywords: kalix id 787-789; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 49
[texts]Affärsrapport - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och redovisar situationen för pågående affärer.
Keywords: kalix id 790-794; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 46
[texts]Affärsrapport och andra händelser - Filipsborgsarkivet
Dokumentet består av två brevkopior från Manne Bergman som i den ena skriver till Bäck och talar om att generalräkning är skickad därmot inte tillhörande brevförklaring, som kommer att skrivas i morgon. I den andra delen skriver han till Olle angående frågan om nyanställningen på Björkfors lantbruk. Med anledning av att man anser lönsamheten så svag att inte fler löntagare är möjligt...
Keywords: kalix id 800; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Affärsrapport och andra händelser - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och redovisar situationen för pågående affärer och därutöver andra förekommande händelser i verksamheten.
Keywords: kalix id 795-799; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 32
[texts]Affärsrapport och jobb i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Dokumentet består av två brevkopior från Manne Bergman som i den ena skriver till Bäck och talar om att generalräkning är skickad därmot inte tillhörande brevförklaring, som kommer att skrivas i morgon. I den andra delen skriver han till Olle angående frågan om nyanställningen på Björkfors lantbruk. Med anledning av att man anser lönsamheten så svag att inte fler löntagare är möjligt...
Keywords: kalix id 801; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 55
[texts]Affärstankar - Filipsborgsarkivet
Johannes Sällström skriver till P.A. Svanberg och berättar om sin syn på vilka negativa konsekvenser deras planer på ett nytt företag kan få för olika parter. Brevet kan ses som en varning till P.A. Svanberg och hans partner C. Bergbom.
Keywords: kalix id 307-310; historisk skogsexport från kalix älvdal; sällström; svanberg; bergbom; filipsborg; brev
Downloads: 89
[texts]Agentur i London - Filipsborgsarkivet
Undertecknade Berner oroar sig för den agentur som blivit uppsagd.
Keywords: kalix id 319-320; historisk skogsexport från kalix älvdal; agentur; london; filipsborg
Downloads: 78
[texts]Aktieförteckning AB Bodträskfors - Grytnäsarkivet
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bodträskfors.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd d aktieförteckningar; ab bodträskfors; kalix avd f ab bodträskfors
Downloads: 96
[texts]Aktieförteckning för AB Bergman Hummel & Co - Grytnäsarkivet
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd d aktieförteckningar; bergman hummel & co
Downloads: 179
[texts]Aktieägarregister för Södra Roslags Kustbana - Södra Roslags Kustbanas arkiv
Ett aktieägarregister från 1898 för Södra Roslags Kustbana
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; södra roslags kustbana; kalix avd d div register; aktieägarregister
Downloads: 68
[image]Alma Bergman - Bildarkivet
Gift med Filip Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; alma bergman
Downloads: 23
[image]Alma Bergman - Bildarkivet
Född Amalia Lindgren, gift med Filip Bergman (son till Olof Bergman Olson)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; alma bergman
Downloads: 19
[image]Alma Bergman - Bildarkivet
Hustru till Filip Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; alma bergman
Downloads: 22
[image]Alma Bergman - Bildarkivet
Gift med Filip Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; alma bergman
Downloads: 22
[image]Alma Bergman - Bildarkivet
Hustru till Filip Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; alma bergman
Downloads: 22
[texts]Amorteringsuppgift - Filipsborgsarkivet
Brev från styrelsen för Kengis-Lappia flottningsförening till AB Båtskärsnäs. Skrivelsen handlar om en amorteringsuppgift mm.
Keywords: kalix id 73; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; flottningsförening; flottning; amortering; kengis
Downloads: 21
[audio]Anekdoter på kalixmäl - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Berättelser och historier på kalixmål under ledning av Ernst Lundbäck.Berättelser om bl a Industrin i Karlsborg. Medverkande förutom Ernst: Olle Björkman, Bertil Wikström, Ester Rönnbäck, Börje Isaksson, Ivar Nilsson,Svea Lundbäck,Vivan Rönnbäck och Rakel Wikström.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal; anekdoter; kalixmål; ernst lundbäck; hälsingen
Downloads: 69
[image]Angelica Bergman - Bildarkivet
Hustru till Wilhelm Bergman, född Peyron
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; angelica bergman; angelica peyron
Downloads: 23
[texts]Anklagelser - Filipsborgsarkivet
Denne okände person sktiver till David och undrar vad illa han gjort, -"vem var det som yrkade på skrivelsen till Vesterbottens bank"? - icke var det du??. Naturligtvis är det David Hummel som beskylls för att ha kränkt och förtalad denna brevskrivare. Att hemligheter och osanningar förts bakom brevskrivarens rygg är likaså riktade emot David Hummel. Självklart så måste den okände brevskrivaren vara David Hummels affärskollega, Johan August Bergman, eftersom dom ofta var i konflikt...
Keywords: kalix id 684-687; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; johan august bergman; david hummel
Downloads: 84
[texts]Anläggningsbeslut cellulosafabrik 1908 - Grytnäsarkivet
Anläggningsbeslut om en Cellulosafabrik 1908
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; cellulosafabrik; anläggningsbeslut
Downloads: 53
[image]Anna Alm - Bildarkivet
Anna Alm, gift med Carl Alm d.y.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; anna alm
Downloads: 73
[texts]Anna Sällströms arkiv - Evert Taubes arkiv
Osorterat material från Anna Sällströms arkiv
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; Evert Taubes arkiv; anna sällström
Downloads: 181
[image]Annie Bergman - Bildarkivet
Gift med Robert Bergman, född Brewer
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; annie bergman; annie brewer
Downloads: 21
[image]Annie Bergman - Bildarkivet
Annie Bergman, Hustru till Robert Bergman, född Hine
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; annie bergman; annie hine
Downloads: 23
[image]Annie Bergman - Lars Svanbergs fotoalbum
Hustru till Robert Bergman (i sin tur son till Johan Bergman Olson), född Hine, 1823-1890 (nr 42)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; annie bergman; annie hine
Downloads: 155
[image]Annie och Sigrid Bergman - Bildarkivet
Hustru och dotter till Robert Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; sigrid bergman; annie bergman; annie hine; sigrid brewer
Downloads: 27
[texts]Annullerat styrelsebeslut Luleå Ångsågs AB 1884 - Grytnäsarkivet
Annullerat styrelsebeslut angående Luleå Ångsågs AB varigenom kontrollskapet skulle kringgås - med tillhörande korrespondens Hummel-Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsågs ab; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; annullerat styrelsebeslut
Downloads: 40
[texts]Anonymt brev - Filipsborgsarkivet
Brevskrivaren förutspår att AB Bergman Hummel & Co kommer att råka mycket illa ut i Wasa hovrätt i Finland i ett skogsmål. ( Vilket framgår inte) En person vid namn Carl Lindgren skall tydligen vara en person som bedöms vara mycket juridisk kunnig och har vunnit dom flesta målen. Brevskrivaren föreslår därför att AB Bergman Hummel & Co försöker få honom på sin sida genom att erbjuda hans broder Elis en inspektorsyssla...
Keywords: kalix id 616-619; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co
Downloads: 59
[texts]Anställning i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Manne tackar för brevet och berättar att Hermans resa upp till Björkfors troligen kommer att ske under juni månad. Exakt vad arbetsuppgifterna kommer att bli för Herman kan Manne dock inte uttala sig om.
Keywords: kalix id 809; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Anteckningar om lappmarken - Bergmankällor
Författare: Bergman, Emanuel Wilhelm. Anteckningar om lappmarken, särskildt med hänseende till kristendomens införande därstädes, Stockholm 1891, särtryck ur Historisk tidskrft, 1891, s 209-232. Digitaliseringen hämtad från samlingarna vid Nordkalottbiblioteket, Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; e.w. bergman; wilhelm bergman; lappmarken; samer; kristnande; historisk tidskrift; kalix avd f bergmanböcker
Downloads: 185
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image
audio

Terms of Use (31 Dec 2014)